Seznam zaposlenih

njihova delovna področja in kontaktni podatki

Danica Božič direktorica 07/816 12 46 danica.bozic1@gov.si
Kristina Pečerič računovodstvo 07/816 12 41 kristina.peceric@gov.si
Sabina Rupar glavna pisarna 07/816 12 40 gpcsd.sevni@gov.si
Priimek in ime Delovno mesto Telefon E-pošta

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Denarni prejemki: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija.

Subvencije in znižana plačila: znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vesna Povše 07/816 12 55 vesna.povse@gov.si
Maja Požun 07/816 12 48 maja.pozun@gov.si
Marija Trbovc 07/816 12 43
051 426 787
marija.trbovc@gov.si
Strokovni delavec / strokovna delavka Telefonska številka Elektronski naslov

Starševsko varstvo in družinski prejemki

pomoč ob rojstvu otroka, materinski ter očetovski dopust in nadomestilo, starševski dodatek, dopust za nego in varstvo otroka in nadomestilo, krajši delovni čas zaradi starševstva, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek, pravica do plačila prispevkov v primeru štirih otrok in več, dodatek za veliko družino

Darja Kozmus 07/816 12 51 darja.kozmus@gov.si
Strokovna sodelavka Telefonska številka Elektronski naslov

Varstvo otrok in družine, varstvo odraslih in socialno varstvene storitve

Majda Sečen družinske zadeve, nasilje v družini, prva socialna pomoč 07/816 12 54
051 457 744
majda.secen@gov.si
Marija Tuhtar varstvo otrok in družine, nasilje v družini, prva socialna pomoč 07/816 12 49
041 414 943
marija.tuhtar@gov.si
Andreja Križnik Novšak osebna pomoč, psihološko svetovanje za otroke in odrasle 07/816 12 47
041 416 822
andreja.kriznik-novsak@gov.si
Bojana Pešec oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, varstvo/zaposlitve pod posebnimi pogoji, odločanje o statusu in pravicah invalidov, odrasli storilci kaznivih dejanj, nadomestna kazen in uklonilni zapor 07/816 12 57 bojana.pesec@gov.si
Tania Podrug skrbništvo nad otroki in odraslimi, pomoč družini na domu, področje duševnega zdravja, prva socialna pomoč za starejše brez družin 07/816 12 58
041 419 350
tania.podrug@gov.si
Marjetka Smolič skrbništvo nad otroki in odraslimi 07/816 12 56
051 449 982
marjetka.smolic@gov.si
Strokovni delavec / strokovna delavka Področje dela Telefonska številka Elektronski naslov

Pomoč družini na domu - socialna oskrba

Strokovna sodelavka Telefonska številka Elektronski naslov
Suzana Kovačič 07/816 12 45
051 449 980
suzana.kovacic@gov.si