Predstavitev CSD Sevnica

opis, lokacija in kontaktni podatki

Center za socialno delo Sevnica je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen za izvajanje dejavnosti socialnega varstva za območje občine Sevnica in dela občine Škocjan.

Poleg socialnovarstvenih storitev opravljamo tudi naloge, ki so centrom za socialno delo poverjene kot javna pooblastila, ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi.

S spletno stranjo želimo predstaviti našo dejavnost in zaposlene ter na ta način omogočiti lažjo dostopnost do nas.

Sedež Centra za socialno delo Sevnica je na naslovu Trg svobode 9, 8290 Sevnica

Kje nas najdete

Nahajamo se v II. in III. nadstropju stavbe HTC Sevnica, v neposredni bližini železniške postaje, Zdravstvenega doma, Nove LB in Pošte. Vhod v poslovne prostore je z zgornje strani stavbe, kjer se nahaja veliko parkirišče. Od marca 2015 smo dostopni tudi za gibalno ovirane, saj imamo v stavbi dvigalo.

CSD Sevnica - vhod

Informacije za uporabnike

Telefon: 07 816 12 40, Fax: 07 816 12 50
e-mail: gpscd.sevni@gov.si

Za uporabnike smo na voljo

vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.00  do 12.00 ure,
v popoldanskem času ob ponedeljkih od 13.00. do 15.00 ure in ob sredah od 13.00 do 17.00 ure.

Drugi poslovni podatki

Center za socialno delo Sevnica je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem.
Center zastopa direktorica Danica Božič.
Predsednik Sveta CSD Sevnica je Rado Kostrevc.
Šifra dejavnosti: 85321
Matična številka: 5229766000
Davčna številka: 88622681
TRR pri UJP Novo Mesto:  01100 – 6030305636