Pomoč družini na domu

socialna oskrba na domu

Namenjena je tistim, ki imate zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, kroničnih bolezni ali invalidnosti ne morete več oskrbovati in negovati sami.

V občini Sevnica izvaja pomoč družini na domu po pogodbi z Občino Sevnica Center za socialno delo Sevnica.

Pomoč na domu obsega

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ...
  • gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti; postiljanje ...
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti ...

Prilagodimo jo vašim potrebam, vendar ste do nje upravičeni le, če potrebujete najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov zgoraj navedenih opravil.

Kako uredite pomoč na domu?

Storitev se prične na vašo pobudo.

Vi ali vaši svojci se lahko obrnete na nas osebno v prostorih Centra za socialno delo Sevnica ali pa telefonsko oz. po elektronski pošti:

Tania Podrug 07/816 12 58 041 419 350 tania.podrug@gov.si
Suzana Kovačič 07/816 12 45 051 449 980 suzana.kovacic@gov.si

Na domu vas bo obiskala strokovna delavka, s katero boste naredili načrt oskrbe.
Sklenili boste tudi pisni dogovor, v katerem bomo opredelili vsebino in obseg pomoči. Dogovor se lahko spreminja glede na vaše spremenjene potrebe.

Pomoč na domu izvajamo vse dni v tednu, od jutra do večera.
Socialna oskrbovalka ali socialni oskrbovalec vas tako lahko obišče tudi večkrat dnevno.
Na teden vam pripada največ 20 ur, ki jih skupaj z vami porazdelimo glede na vaše potrebe.
Čas posameznega obiska je najmanj 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota.

Cena

Cena storitve Pomoči družini na domu, ki jo plačate občani, znaša 4,80 EUR na efektivno uro.

Celotna cena storitve sicer znaša 18,24 EUR na efektivno uro. Občina Sevnica to ceno subvencionira v višini 13,44 EUR, kar je več, kot je njena zakonska obveza.

Cena storitve v nedeljo znaša za uporabnika 6,24 EUR na efektivno uro (celotna cena znaša 22,18 EUR na efektivno uro). 

Cena storitve na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša za uporabnika 6,72 EUR na efektivno uro (celotna cena znaša 22,97 EUR na efektivno uro).

Cene veljajo od 1. maja 2018 dalje (Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018).

 

Če ste v finančni stiski, lahko pri centru za socialno delo uveljavljate delno ali polno oprostitev plačila storitve.